شروین مدنی وکیل مهاجرت کانادا
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
انتاریو

Sarafi Mesghal

در -

در مورد Sarafi Mesghal

Mesghal Exchange

Mesghal Exchange, located in Toronto

Opening Hours: Everyday: 10:00 am to 5:30 pm – Sunday: Closed

Contact

Address: 6121 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, Canada

Website: Mesghal.ca

Phone Call: +14168445555

Social Media

Mesghal Exchange Instagram

Mesghal Exchange Facebook

Mesghal Exchange Telegram

Mesghal Exchange features

Send remittance from Iran to Canada

Send remittance from Canada to Iran

Remittance from Kuwait and Dubai

Send remittances to England, Australia and UAE

The highest safety for customers

Perform Western Union services

Money transfer with the highest security factor

Photo by: Mehdi Miladi/ Google Map

Mesghal Exchange Iranian – Sarafi Mesghal – Irani Exchange Mesghal – Toronto Sarafi Mesghal – Toronto Exchange Mesghal

در صورتی که صاحب این کسب و کار هستید، همواره می توانید اطلاعات به روز شده تان جهت قرارگیری در صفحه را به آدرس contact@ganjineh.ca ارسال نمایید.

ارتباط با Sarafi Mesghal

شماره تماس
وب سایت
شبکه های اجتماعی
آدرس:
6121 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, Canada
مسیریابی