شروین مدنی وکیل مهاجرت کانادا
مشاهده
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا
انتاریو

Sarafi Arg

در -

در مورد Sarafi Arg

Arg Exchange

Arg Exchange located in Toronto

Opening Hours: Everyday: 9:30am–4:45pm – Sunday: Closed

Contact

Address: 6089 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, Canada

Website: Argexchange.ca

Email: Info@argexchange.ca

Phone Call: +14162240000

Social Media

Arg Exchange Instagram

Arg Exchange Telegram

Arg Exchange features

Licensed by the Government of Canada

Use of experienced personnel

Accurate record of transactions

Use advanced tools

Providing electronic services

Communication with all Canadian banks

Communication with all Iranian banks

Providing telephone and credit services

Arg Exchange VIP Services

Send remittance from Iran to Canada

Send remittance from Canada to Iran

Convert Canadian dollars to other currencies

Swift bank transfers to Canada and other countries

The highest safety for customers

Money transfer with the highest security factor

Photo by: Maryam Keshavarzi/ Google Map

Arg Exchange Iranian – Sarafi Arg – Irani Exchange Arg – Toronto Sarafi Arg – Toronto Exchange Arg

در صورتی که صاحب این کسب و کار هستید، همواره می توانید اطلاعات به روز شده تان جهت قرارگیری در صفحه را به آدرس contact@ganjineh.ca ارسال نمایید.

ارتباط با Sarafi Arg

شماره تماس
وب سایت
شبکه های اجتماعی
آدرس:
6089 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, Canada
مسیریابی